JA tegen 45-min samenleving

Het aantal slachtoffers en IC-patienten onder de 45 jaar is zeer gering. Mits geen onderliggende ziekte, kan deze groep weer terug naar normaal, zo heeft een recente studie van de UvA aangetoond. Artikel 1 Vandaag.

Dat lijkt op hoe Zweden het aanpakt. In Zweden verwacht Anders Tegnell (de evenknie van Jaap van Dissel maar dan mét visie en moed) eind mei dat groeps-immuniteit zal zijn bereikt. Door onder de jongeren en middelbaren het virus zich te laten verspreiden, en de ouderen door (zelf)isolatie zich te laten beschermen tegen besmetting.

Teken de Petitie rechts!

Psycholoog Martin Appelo uit Groningen: ‘Ik heb zelden zulke domme maatregelen gehoord 24-04-2020

Cijfermatige onderbouwing 21-04-2020 in het FD

Artikel in het Noord-Hollands dagblad 16-04-20

Stockholm could have ‘herd immunity’ by next month, Swedish health chief Anders Tegnell claims. 20 april 2020
Prof Johan Giesecke (voormalige baas van Anders Tegnell) – de meest duidelijke video tot op heden
Een evenwichtige kijk op vrijheid vs lockdown

Video studie Universiteit van Amsterdam 24-04-2020


Radio1: 1e Kamerlid Esther-Mirjam Sent 19 april 2020

Ik teken de Petitie!


Naam en email worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van deze petitie. Indien je “Mijn naam en email adres niet tonen” aanvinkt, wordt je emailadres helemaal nergens voor gebruikt (anders dan het éénmalig zenden van een email bedankje). Mijn doel is dat de boodschap aandacht krijgt.

We plegen Harakiri – NRC 16-04-2020

Enig idee hoeveel…. … mensen er in nu geen werk hebben en alles dreigen kwijt te raken? … kinderen er worden mishandeld – lees meer


0
Aantal personen getekend

Peter Houtzagers

Jongeren aan het werk, ouderen blijven beschermd. Laat de economie draaien!
Tot en met 25 april 2020, 10:00 zijn er door het RIVM in totaal 16 COVID-19 slachtoffers gerapporteerd (op een totaal van 4.409) die jonger waren dan 45 jaar. 9 miljoen Nederlanders zijn jonger dan 45 jaar. Ruim 1.800 slachtoffers (57%) waren 80-plus
Zie onderstaande grafiek (bron RIVM):
Bron: RIVM Epidemilogische dagrapportage, pagina 8 
De meeste van de 16 slachtoffers die jonger waren dan 45 jaar leden aan een onderliggende ziekte. 
Op 25 april 2020 rapporteerde Stichting NICE 17 IC-patiënten in de categorie “Jonger dan 45, geen onderliggende ziekte” (op een totaal van 861). Zie onderstaande grafiek:

Zie bovenstaande grafiek. Bron: Stichting NICE https://www.stichting-nice.nl/ 6e grafiek, stand 25 april 2020. 8% van alle IC-patiënten is jonger dan 45 jaar. 20% daarvan lijdt niet aan een onderliggende ziekte (zie bijlage 4), alle IC patiënten uit deze groep genezen tot op heden. (Zeer) oude mensen bezetten bijna alle IC-bedden, meer dan de helft haalt het niet.

De groep “Jonger dan 45 jaar, geen onderliggende ziekte” kan aan het werk. Met risico’s wat betreft slachtoffers en druk op de IC-capaciteit die zelfs in een volledig normale situatie als zeer aanvaardbaar zouden worden beschouwd. 

Voor de groep “Ouderen of mensen met een onderliggende ziekte” de lockdown handhaven zodat zij zich (kunnen) blijven beschermen tegen besmetting.

Een en ander heeft het onderstaande tot gevolg:

      In de groep “Ouderen en mensen met een onderliggende ziekte” zal een verdere afname te zien zijn van het aantal:
* Besmettingen
* (Ernstig) zieken
IC-opnamen
Slachtoffers

      Het virus verspreidt zich verder onder de groep “Jonger dan 45 jaar, geen onderliggende ziekte”:
 Aangezien slechts 2% van alle IC-patiënten tot deze groep behoort, gaat dit nauwelijks druk op de IC-capaciteit geven
Er wordt gebouwd aan groepsimmuniteit
Er zijn erg weinig slachtoffers te verwachten

      Door de lagere impact op de IC-capaciteit kan een gedeeltelijke lockdown versoepeling (veel) eerder worden ingevoerd dan een algemene

      De jongere generatie kan de economie kan weer op gang brengen

      Mensen in essentiële beroepen, ouder dan 45, blijven aan het werk, net zoals nu, mits geen onderliggende ziekte(n) en geen klachten

      Iedereen die besmet is (geweest), en weer hersteld is, kan (na een test) aan het werk, en de ouderen en mensen met een onderliggende ziekte helpen: dan is er geen gevaar voor besmetting meer

Vervolgens kan, wanneer de IC-capaciteit het toelaat, het volgende cohort “Jonger dan 55 jaar, geen onderliggende ziekte” aan het werk, enzovoorts. Zo komt de economie weer op gang en wordt tegelijkertijd, met zeer lage gezondheidsrisico’s, gebouwd aan groepsimmuniteit. 

De ouderen en mensen met een onderliggende ziekte kunnen, gezien de hoge risico’s voor die groep, pas veilig terugkeren naar een normal leven wanneer er óf groepsimmuniteit is bereikt, óf er een vaccin is. 

Ondertussen is de jongere generatie lekker aan het werk en wordt voorkomen dat de economie instort.

Bergen, 30 maart 2020 – Peter Houtzagers

De Duitse microbioloog en viroloog Alexander Kekulé (in eigen land een autoriteit inzake het coronavirus), bedacht een exit-strategie. „Bescherm de zwakkeren, blijf afstand houden en laat de 20- tot 50-jarigen weer aan het werk gaan.”

Ralf Caers, professor hr-management aan de KU Leuven: Ik zie een ‘social split’ tussen gezonde werknemers en kinderen enerzijds en risicogroepen anderzijds als de beste optie voor een exit uit de lockdown.”

‘De overheid moet een bevolking in lockdown op tijd perspectief op verlichting bieden’, zegt Oxford topeconoom Jan-Emmanuel De Neve. ‘Anders dreigt onrust, plundering, protest.’

Lees hier hoe
Zweden de crisis aanpakt

Wat bereiken we eigenlijk met alle IC-opnames? (bron: 
Stichting NICE)

– 1 op de 10 van de op de IC opgenomen COVID-19 patienten herstelt volledig
– 5 op de 10 van de op de IC opgenomen COVID-19 patienten sterft, eenzaam
– 3 op de 10 van de op de IC opgenomen COVID-19 patienten heeft het ziekenhuis inmiddels levend verlaten: 70% houdt langdurige klachten over aan het verblijf op de IC.
Tot op heden zijn in totaal ruim 2.700 COVID-19 patienten in IC’s opgenomen (geweest). Het “resultaat” is dat een paar honderd mensen uiteindelijk geheel zullen genezen. Je kunt je afvragen in welke verhouding dit “resultaat” staat tot de consequenties van de genomen maatregelen en de enorme inspanningen die de IC medewerkers leveren.
Boven: het sterftecijfer voor mensen die al een onderliggende ziekte hebben is vele malen hoger dan voor gezonde mensen.